Stille week 2018

"Koning Jezus......een kruis als troon" is het hoofdthema van de vesperbijeenkomsten die we, gezamenlijk met de CGK, in de stille week voor Pasen hopen te houden. We komen samen om ons voor te bereiden op de viering van Goede Vrijdag en Pasen. U en jij bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Elke samenkomst wordt gehouden in "Het Boek", Sandinoweg 151 en begint om 19.30 uur.

Maandag 26/3: De koning - zijn intocht (Marcus 11:1-11)
Dinsdag 27/3:  De koning - zijn titel (Marcus 15:1-15)
Woensdag 28/3: De koning - zijn inhuldiging (Marcus 15:16-20a)
Donderdag 29/3: De koning - zijn troonsbestijging (Marcus 15:20b-27), Viering Heilig Avondmaal