Eat & Meet nieuwe stijl

Eén van de meest succesvolle programma’s van DelftProject is eat&meet. Bij de evaluatie van het DelftProject vroegen we ons af hoe we van dit project kunnen leren als gemeente. In een steeds groter wordende gemeente wordt het ook steeds belangrijker dat er mogelijkheden zijn om elkaar te ontmoeten. Het woord verbinden staat dan ook niet voor niets centraal in de visie die we als gemeente hebben.

Eat&meet is niet nieuw. Er worden al jaren eetplannen en ontmoetingen rond de maaltijd georganiseerd. Dat bewijst het succes van het concept te meer en daarom zou ik graag in contact komen met twee of drie gemeenteleden die samen met mij willen nadenken over hoe we het eat&meet concept op een duurzame manier kunnen vertalen naar een nieuw gemeenteproject en hoe we dat de komende tijd zouden kunnen organiseren en zichtbaar kunnen maken in de gemeente. 

Een nieuw, gemeentebreed, eat&meet project geeft kansen en mogelijkheden om gemeenteleden te ontmoeten die niet in jouw wijk of kring zitten maar die toch lid zijn van dezelfde kerk. Als je het leuk vindt om hierover verder te denken en als je je hiervoor misschien wel wilt inzetten, laat het me weten!

Groeten,

Ds. Hans-Jan Roosenbrand (jroosenbrand@solcon.nl)