Kerkdienst middag

Gebedsdienst
Voorganger: dominee Simon van der Lugt

Thema:
Tijd voor gebed
“Nog voor het morgenlicht roep ik om hulp, in uw woord stel ik mijn hoop.” (Psalm 119,147). Ligt u wel eens wakker van iets, maalt het in uw hoofd? Zijn er dingen bij die u wilt delen? Misschien slaapt u prima, maar hebt u wel uw zorgen over iets in de samenleving, de kerk, het persoonlijke leven van mensen in uw buurt. Vanmiddag nemen we tijd voor verhalen en gebed. Welkom vanmiddag hier in de Immanuelkerk.

Liturgie:
Opening
Psalm 121,1.2.3.4
Meditatie
Gezang 156,2
Gebed
Gezang 156,4
Meditatie
Gebed
Collecte
Nieuw liedboek 415,1.2
Zegen
Nieuw liedboek 415,3
 

Datum: 
zondag, 26 november, 2017 - 16:30