Kerkdienst ochtend

Viering Heilig avondmaal
Voorganger: dominee Hans-Jan Roosenbrand

Thema:
Weest sterk en moedig - zo begon de geschiedenis van het bijbelboek Jozua. Gedurende tien kerkdiensten volgden we het verhaal tot en met hoofdstuk 9. In deze laatste kerkdienst over Jozua slaan we een groot deel over en overdenken we het laatste hoofdstuk van het bijbelboek. Bij een laatste plechtige samenkomst vraagt Jozua het volk om de afgodsbeelden weg te doen en voortaan de HEER alleen te dienen. Zelf geeft hij het goede voorbeeld: 'Ik en mijn huis, wij zullen de HEER dienen.' Een laatste aanmoediging om net als Jozua en het volk dat hem daarin volgde,  stappen te zetten in geloof.  

Liturgie:
Opening van de dienst
God ik adem om van u te zingen
Gebed
Bijbellezing: Jozua 24,1-24
Preek
Laat het huis gevuld zijn
Avondmaal
Aan de maaltijd wordt het stil (luisterlied)
Aan uw tafel (luisterlied)
Vader ik aanbid u
Lof, aanbidding
Gebed
Collecte (In de Hemel is de Heer (luisterlied))
Zegen, aanbidding
Zegen

 

Datum: 
zondag, 19 november, 2017 - 10:00