Kerkdienst middag

Voorganger: Prof. Dr. Erik de Boer (TU Kampen)

Liturgie:
Opening van de dienst
Lied 181:1-4
Gebed         
Schriftlezing: Exodus 12:1-14
Catechismus: Zondag 23
Gezang 69
Bediening van het Woord
Gezang 109:1
Geloofsbelijdenis
Gezang 109:3
Dankgebed
Collecte
Lied 181:5-6
Zegen
 

Datum: 
zondag, 17 september, 2017 - 16:30