Kerkdienst ochtend

Voorganger: dominee Hans-Jan Roosenbrand

Thema:
Terwijl het volk Israël door de Jordaan loopt richting het beloofde land, krijgt het via Jozua de opdracht om 12 stenen van de rivierbodem mee te nemen en aan de overkant op te richten als een monument. Zo bleef de geschiedenis van Jozua 4 levend voor de volgende generaties. Dat gaat uiteindelijk ook over ons: wij zijn zo onder de indruk van de dingen die God deed en nog doet in de levens van mensen dat we die met elkaar en anderen blijven delen!

Liturgie:
Opening van de dienst
Psalmen voor nu 84 - Wat hou ik van uw huis
Wet
Opwekking 687 - Heer wijs mij uw weg
Bijbellezing Jozua 4
Opwekking 227 - Machtig God, Sterke Rots
Preek
Lied 225
Voorbeden
Collecte met luisterlied: Nog één Rivier van Matthijn Buwalda
Nieuw Liedboek 416 - Ga met God en hij zal met je zijn.
Zegen

Datum: 
zondag, 17 september, 2017 - 10:00