Agenda

Datum Titel Inhoud
24 juni, 2018 - 10:00 Kerkdienst ochtend

Alpha zondag
Voorganger: dominee Simon van der Lugt

Tekstkeuze (motto: Volhouden!):
Hebreeën 4,1-2: volhouden loont: rust in het vooruitzicht

24 juni, 2018 - 12:15 Noonservice

Voorganger: dominee Niek Tramper
Locatie: Génestetkerk, Oude Delft 102

24 juni, 2018 - 16:30 Kerkdienst middag

Voorganger: prof. dr. Rob van Houwelingen (TU Kampen)

1 juli, 2018 - 10:00 Kerkdienst ochtend

Doopdienst
Voorganger: dominee Simon van der Lugt

 

1 juli, 2018 - 12:15 Noonservice

Voorganger: dominee Simon van der Lugt
Locatie: Génestetkerk, Oude Delft 102

1 juli, 2018 - 16:30 Kerkdienst middag

Gebedsdienst
Voorganger: dominee Hans-Jan Roosenbrand

8 juli, 2018 - 10:00 Kerkdienst ochtend

Viering Heilig Avondmaal
Voorganger: dominee Hans-Jan Roosenbrand

Tekstkeuze (motto: Volhouden!)

8 juli, 2018 - 12:15 Noonservice

Voorganger: dominee Hans-Jan Roosenbrand
Locatie: Génestetkerk, Oude Delft 102

8 juli, 2018 - 16:30 Kerkdienst middag

Voorganger: dominee Simon van der Lugt

13 juli, 2018 - 19:00 Huwelijksdienst

Huwelijk Marnix de Jong en Carina van Loon
Voorganger: dominee Simon van der Lugt

Locatie: Immanuelkerk

Pagina's