Nieuws- en gemeenteberichten

Zondag 29 april: recht zoeken bij God

“Verschaf mij recht, o God, vecht voor mijn zaak!” Het is de uitroep van iemand die er alleen niet uitkomt. Niet assertief genoeg of de advocaat van de ander is te goed, verzin het maar. Je redt het niet voor het publiek jouw kant van de zaak te belichten. Als je dan God zelf te hulp roept, wat kun je dan van Hem verwachten? Psalm 43 nodigt ons uit daarover na te denken. Aanstaande zondagmorgen in de Immanuelkerk.

Zondagmiddag: gebedsuur!

Paulus schrijft in Efeziers over geestelijke zegeningen (hoofdstuk 1) en over geestelijke strijd (hoofdstuk 6). In die strijd is het gebed onmisbaar. Komende zondagmiddag houden we in de kerk een gebedsuur. Daarin bidden we voor elkaar, voor mensen die we kennen, voor situaties uit ons leven en voor de wereld. Je kunt in de dienst dus gebedspunten inbrengen. Wil je daar zelf, thuis of op je kring vast over nadenken? Er is ook ruimte voor verhalen en getuigenissen. Als iemand in de dienst wil getuigen van de kracht van het gebed, dan hoor ik het graag! Zo bemoedigen we elkaar.

Herinnering: gespreks- en informatieavond Werk in kerk | a.s. wo 18 april

Schuilt er in jou een ouderling, diaken of pastoraal bezoeker? Zou je misschien wel wijkteamlid willen worden, maar twijfel je nog? Wil je misschien de commissie van beheer versterken, of voel je wel wat voor de ontwikkelfunctie HR/Werk in de kerk of Communicatie? 

Voordat je ‘ja’ of ‘nee’ tegen zoiets zegt, is het goed om een zo goed mogelijk beeld te hebben. Kom daarvoor naar de gespreks- en informatieavond a.s. woensdag (18 april) om 20.00 uur in de Immanuelkerk.

Er is ruimte voor al je vragen en opmerkingen. We staan in deelsessies stil bij de volgende onderwerpen:

Zondag 22 april: geloven buiten de kerk?!

Kun je geloven buiten de kerk? Natuurlijk, het gebeurt. Maar waarom zou je het doen? Misschien is de reden dat je diep teleurgesteld bent in de kerk en je er geen vertrouwen meer aan durft geven. Of misschien ben je niet zo’n gemeente-mens. Of nog iets anders. Psalm 42 en 43 geven uiting aan de ervaring van iemand die ‘buitenstaander’ is geworden. Maar het verlangen naar God is niet verdwenen. In de komende twee weken zullen wij deze Psalmen lezen en zingen. Heb je gedachten hierover of ervaringen hiermee? Laat het weten.

Werk in de kerk - lees in de brochure wat er te doen is

Er is heel wat te doen in de kerk - letterlijk en figuurlijk. Aan het eind van dit seizoen ontstaan er op diverse plekken in onze gemeente vacatures. In de brochure 'Werk in de kerk' lees je er meer over. 

In de brochure geven we een algemene toelichting op de organisatiestructuur in de gemeente, en we lichten alle vacatures apart toe. We hopen je met de daarmee een goed beeld te geven wat er te doen is, zodat je

Help jij mee de AVG in te voeren?

Via de media (of langs andere weg) heb je er vast al van gehoord: vanaf 25 mei a.s. geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt deze privacywetgeving in de hele EU. En ook voor kerken is de AVG van toepassing.

Uiteraard houden we ons als gemeente aan de regels voor de verwerking van persoonsgegevens. Als kerklid heb je recht op zorgvuldigheid. We nemen de AVG dus serieus, en willen (gaan) voldoen aan de extra eisen die de AVG stelt. Help jij mee?

Abonneren op Voorpagina-feed