Kerkdienst ochtend

1e adventszondag
Voorganger: dominee Simon van der Lugt

Thema:
Maria schikt zich in haar lot
De engel Gabriël meldt zich bij het huis van Maria. Deze jonge vrouw begroet hij als was zij de koningin zelf: “Je bent begenadigd, de Heer is met je.” Het bericht dat de engel haar geeft, is onvoorstelbaar groot. Het zal haar hele leven op z’n kop zetten. Maar Maria is beschikbaar. “Laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.” (Lukas 1,38). Wat moet er met een mens gebeuren voordat je zover komt? De voorbereiding op de terugkeer van Jezus vraagt onze beschikbaarheid. Wat moet er bij ons gebeuren?

Liturgie:
Opening van de dienst
NLB 157a Lofzang van Maria
Wet van God
Psalm 86,4
Gebed
Bijbellezing Lukas 1,26-38
Gezang 77,1.2.3
Preek
Psalm 63,1.2.3
Voorbeden
Collecte
Lied 125,1.2.3.4.5
Zegen
 

Datum: 
Sunday, 3 December, 2017 - 10:00