Nieuws- en gemeenteberichten

Zondagmorgen 23 oktober 2016

Jozef, de hoogste bestuurder onder de farao van Egypte, haalt zijn vader en de overige familie naar Egypte. Dat zal voor hen een veilige haven zijn in een barre tijd van hongersnood. Jozef stelt zijn vader voor aan de farao en dat wordt een bijzondere ontmoeting (Genesis 47,7-10). We lezen dat Jakob de farao groet en zegent. Wat betekent dat? We lezen dat de farao informeert naar de leeftijd van Jakob. Waarom doet hij dat? Meedenken met de voorbereiding van de preek van aanstaande zondag? simonvanderlugt@gmail.com

Start catechisatieseizoen - info voor ouders en jongeren

De catechisatieavonden gaan komende week weer starten. In de bijlage staat meer informatie vermeld, bedoeld voor de ouders en jongeren in de leeftijd van 12-circa 16+. Daarna volgt de groep voor belijdenisjongeren. Als je erover nadenkt om hieraan mee te doen, laat het weten aan ds. Hans Jan Roosenbrand.

Met groet, Nico Buchner / jeugdouderling GKV Delft

Abonneren op Voorpagina-feed