Nieuws- en gemeenteberichten

Zondag 17 december: toch ingeschakeld!

Jozef denkt dat hij overbodig is. Gods Geest heeft Maria ‘in beslag genomen’. Daar past hij niet meer bij. Toch wel, Jozef vergist zich. Een engel komt hem inschakelen. Hij zal de man van Maria zijn en de naam aan het kind geven (Matteüs 1,21). Toch ingeschakeld, als lid van het lichaam: “Juist die delen van het lichaam die het zwakst lijken zijn het meest noodzakelijk". Wat heeft dat jou te zeggen, onderweg naar de ontmoeting met onze Heer?

Naar een gemeente van kringen

De kerkenraad heeft onlangs de principe-uitspraak gedaan, dat we binnen drie jaar zover willen zijn dat ieder lid van de gemeente aan een kring verbonden is. We willen dus van een gemeente met kringen veranderen in een gemeente van kringen. Een belangrijk besluit, wat gemeente-breed gevolgen zal hebben. In dit nieuwsbericht leest u meer over de achtergronden.

Verbinding met God en elkaar

Informatie - Start catechisatieseizoen 2017-2018

Beste allen,

Hierbij communiceer ik informatie over de start van de catechisatiebijeenkomsten, seizoen 2017-2018, zie de bijgevoegde bijlage. Omdat niet alle emailadressen van ouders/jongeren bekend zijn, wordt bijgaande informatie door mij ook via deze website gecommuniceerd. Mijn verzoek is om deze informatie onder elkaar te verspreiden zodat iedereen spoedig op de hoogte is.

Met groet, Nico Buchner

Abonneren op Voorpagina-feed